Elke creatie is een reis door je leven...

Wat is Creathera? 

Creathera is een samenvoeging van Creatieve therapie. 

 

Creatieve therapie  is een handelingsgerichte vorm van psychotherapie.

Het is een doe –therapie waarbij je als cliënt tot rust, expressie, zelfvertrouwen, inzicht en transformatie kan komen. 

Met voornamelijk creatieve middelen zoals tekenen, collage, schilderen, kleien,...   ook gekend als beeldend creatieve therapie

 

Op deze manier worden onderliggende problemen letterlijk zichtbaar gemaakt en (soms) ook letterlijk tastbaar.
Door inzicht en nieuw opgedane ervaringen kan je als cliënt gaan werken aan keuzemogelijkheden in je gedrag,
gevoelens en gedachten uitbreiden en uiteindelijk tot een gewenste transformatie komen.

Ervaring is helemaal niet vereist, integendeel!  Alleen de wil om tot transformatie te komen. Je hoeft dus ook niet te kunnen tekenen of schilderen , ...

Het proces is hier belangrijker dan het product.

Het creatieve proces is belangrijker dan het product !